Hogyan lehet valami Hungarikum?

1 melléklet

2 melléklet

3 melléklet

 

Települési Értéktár létrhozása.

Értéktár Bizottság létrehozása.

Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata.

A Bizottság 2016 félévi beszámolója.

A Bizottság beszámolójának elfogadása.

Javaslatot tett az értéktárba való felvételhez:


- Szent Anna templom

- Parrag József kőkeresztje

- Templomrom

- I. világháborús emlékmű

- Temetői székelykapu

- Botka Mihály síremléke

- Temetői siratófal

- Szent Vendel kereszt

 

Augusztus 20-án délután került megrendezésre a Karmacs és testvértelepülése, Csíkszentsimon értékeinek bemutatása című pályázat záró rendezvénye. A program keretében a helyiek és a vendégek is bemutatták a régi használati tárgyaikat, szőtteseket, népviseletet és a helyi jellegzetes termékeiket is. A rendezvény a  két települések polgármesterének köszöntőjével kezdődött. A karmacsi Szent Anna templom történetéről Kiss László esperes úr mesélt, Csíkszentsimon település értékeit Csóg Samu tanár úr mutatta be. Beke Kinga a szentsimoniak különleges temetkezési helyéről, az Akasztottak temetőjéről tartott rövid ismertetőt. Átadásra került a helyi értékeket bemutató kiadvány is.