2022/03/15

 

Karmacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Sajtóközlemény               

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00040

Községháza energetikai korszerűsítése, Karmacson

 

Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Községháza energetikai korszerűsítése, Karmacson” tárgyú felhívásra

benyújtott TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00040 kódszámú pályázattal 27.411.672.- Ft 100%-os támogatásban részesült.

 

A beruházás során egy épület felújítására kerül sor Karmacs Községben: hivatal. A projektbe bevont épület épületenergetikai jellemzői a jelenleg hatályos követelményektől messze elmaradnak, a határoló szerkezetek hőszigetelő képessége rossz, az energiaellátó rendszerek pedig elavultak.

Az épületen (8354, Karmacs, Szent Anna tér 1., hrsz.: 338.) a következő önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Nyílászáró-csere és utólagos külső oldali hőszigetelés valósul meg: a homlokzati falak hőszigetelése 15 cm vtg. polisztirol hőszigetelő rendszer alkalmazásával.  Padlásfödém hőszigetelése 20 cm vtg., szálas hőszigetelő rendszer alkalmazásával. Pincefödém hőszigetelése 12 cm vtg., kőzetgyapot hőszigetelő rendszer alkalmazásával.

Az épületben található korszerűtlen, állandó hőmérsékletű gázkazán és elektromos hőtárolós kályha cseréje kondenzációs kombi gázkazánra.

Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése.

Infokommunikációs és projektarányos akadálymentesítés.

Nyilvánosság biztosítása

Képzési anyag kidolgozása

A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz.

A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

 

A projekt tervezett befejezése: 2022.03.15.

 

Kapcsolattartó: Kelemen István polgármester

Cím:  8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.

Telefon: 83/373-071

2023/09/27

 

Karmacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Sajtóközlemény               

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00031

Önkormányzati konyha épületének energetikai korszerűsítése Karmacson

 

Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00031 kódszámú pályázattal 38 467 145,- Ft 100%-os támogatásban részesült az Önkormányzati konyha épületének energetikai korszerűsítése.

A jelen projekt megvalósításának a fő célja: az épület hő technikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a jelenleg hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM (2016.01.01. szerinti) rendelet költség optimalizált követelményszint értékeinek figyelembe vételével, a fosszilis energiahordozó alapú hő termelő berendezések korszerűsítése, háztartási méretű kiserőmű foto villamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítésére, ezzel hozzájárulás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.

Az önkormányzati konyha Karmacson a Szent Anna téren helyezkedik el, az önkormányzati hivatal közvetlen környezetében. Az épület hagyományos tégla falszerkezetű, magas tetös, cserépfedéses épület. Funkciója: konyha. Az épület jellemzően földszintes, energetikailag egy egységet képez. Az épület 1954-es években épült.  Az épületen 1985-ben volt az utolsó jelentős felújítás.

A projekt tartalmazza:

  • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
  • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket:

  • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
  • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése

Az épület jelenleg nem akadálymentesített, a projekt részeként tervezzük megvalósítani az akadálymentesítést is.

A projekt tervezett befejezése: 2023.09.30.

 

Kapcsolattartó: Kelemen István polgármester

Cím:  8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.

Telefon: 83/373-071


2018 | 11 | 09

 

Karmacs község önkormányzata

 

Sajtóközlemény             

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00027

ÓVODA FEJLESZTÉSE KARMACSON

 

Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00027 kódszámú pályázattal 63 889 890 Ft 100 % os támogatásban részesült a Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztésére.

 

A projekt átfogó célja az óvodai nevelésben, illetve Karmacs település életében jelentős szerepet játszó Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épülete korszerűvé, modernné alakuljon, mely biztosítja a társadalmi igényeket, az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését is. A Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épületén az elmúlt 15 évben nem történt jelentősebb felújítás vagy korszerűsítés. Az óvoda épületének fenntartása jelenlegi műszaki állapotában már nem gazdaságos, a beruházás célja a Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda épületének energiahatékony külső és belső felújítása, az épületen belül kialakításra kerül külön tornaszoba, illetve a játszóudvar felújítása is megtörténik. A tervezett beruházás megújuló energiahasznosító berendezések beépítését is tartalmazza, így a fenntartási költségek jelentős csökkenése várható. Emellett eszközbeszerzés keretében szeretnénk az elhasználódott berendezések cseréjét, a fejlesztőeszközök bővítését.

A tervezett felújítás az akadálymentesítés feltételeinek és az energetikai elvárások figyelembevételével került megtervezésre. A kötelezően előírt nyilvánosságot biztosítjuk a projekt során.

 

Bővebb információ:

Karmacs Község Önkormányzata

8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.

Tel.: 83/373-005 Fax: 83/573-240

 

+