Római Katolikus Plébánia

Plébános: Kiss László esperes- plébános
Káplán: Szalontai István Balázs
Világi elnök: Skerlecz Sándor

Úrnapi körmenet Karmacson

Hősök Napja

2015

Hősök napján megemlékeztünk elesett katonáinkról.
A szentmisén Kiss László plébános úr méltatta elesett katonáink
bátorságát, példaként állítva mai társadalmunk elé hazaszeretetüket.
Kelemen István polgármester úr ismertette az állam felelősségét, és elszántságát, hogy törvény szabályozza a méltó megemlékezést.
Háriné Szekeres Rita előadott verséből az édesanyák keserűségét, fájdalmát és fiaik hazatérésének reményét hallhattuk.
Ezt követően koszorút helyeztünk a karmacsi hősök emlékművére.

Orgonaszentelés


Újra hallhattuk a 100 éves orgonánk hangját.

Egyházközségünk a hívek támogatásával és elnyert pályázatból felújítatta a régóta nem működő orgonát.

Az orgonát szentmise keretén belül újra szentelte Dr. Márfi Gyula érsek úr.

Megköszönte Kiss László plébános úrral együtt Kozma B. László 34 éves áldozatos munkáját, amit az egyházközség tagjaként lelkiismeretesen végzett, 70.-dik születésnapja alkalmából jókívánságukat fejezték ki.

A szentmise végén Teleki Miklós orgonaművész rövid koncert keretében mutatta be orgonánk csodálatos hangját.

Azoknak, akik nem tudtak eljönni.

Megismerhettük Imre atya Karácsonyi gondolatait, útmutatásait.